કવિતા વિશેષ માં -ઢૂંઢને ચલા થા ઈસ જહાં કે ચમન મે ફૂલોં કો- આસિફ લાલીવાલા

કલા સાહિત્ય

ઢૂંઢને ચલા થા ઈસ જહાં કે ચમન મે ફૂલોં કો ,
ખુશબુ મિલ ન શકી મિલે નાસૂરી
કાંટે પહેરેગીર ,

ઢૂંઢને ચલા થા હર મિલને વાલો મે
ઈક સચ્ચાં દોસ્ત,
હર ઇરાદે હુએ જમીનદોસ્ત
એસી રુઠી મેરી તકદીર,

ઢૂંઢને ચલા થા દિન મેં ચાંદ કી ચાંદની કો,
વહ તો મિલ ન સકી
ઓર આફતાબ (સૂરજ)કી રોશની સે ભી મેં
રહ ગયા મહરુમ (વંચિત) ઔર
દેખતા રહ ગયા મેરે હાથો કી લકીર,

તમન્ના ઔ કો ઈતના ના ઊંચે ઉડાઓ એ “આસિફ”
મુકકમિલ (હાંસલ) નહી હોતી ,
ગમ કા મોજૂ (હતાશા નું કારણ)
બન જાતી હૈ
યહી હોતી હૈ ઈન કી તાસીર

– આસિફ લાલીવાલા

સંકલન. કેડીભટ્ટ

TejGujarati
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 • 3
  Shares

Leave a Reply