પાણીપુરી ખાતાં પહેલાં જોવો ફાયદા.

ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

એક ઈંચની નાનિ બટેટાંની વેફર-ચીપ્સમા અને કેળાની લામ્બી વેફર-ચીપ્સમા બળેલું તેલ ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે અને આપણે આવી અસંખ્ય વેફર-ચીપ્સ એક જ સમયે ઝાપટીને પેટમાં પધરાવી દઈએ છીએ એટલે કે જથ્થા બંધ બળેલા તેલમાં રહેલું કૅલેસ્ટ્રૉનને હાર્ટની નળીઓ બ્લોક કરવા અને હાર્ટએટેક માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ આ વિડિયો બાળકોને ખાસ બતાવો.સોર્સ.વાઇરલ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •