કવિતા વિશેષમાં આજે.. હિમાલિ ઓઝા.

કલા સાહિત્ય

ગુલમ્હોર એ હોય ગરમાળો એ હોય

એની વચ્ચે લહેરાતા ખેતરો એ હોય

કેળ ; ડાંગર ; કોબીજ ; બાજરી એ હોય

રસમધુરા ખાટ્ટા મીઠા ફળફળાદિ એ હોય

આંબાવાડીયામાં કેસર ; લંગડો ને હાફુસ એ હોય

ખેતર ની માલીપા કાચા મકાનો એ હોય

ને એમા રહેતા ખેત મજૂરો એ હોય

જિંદગી જીવવા માટે ના નવા તરીકાએ હોય

હસતા હસતા જિંદગી જીવાતીએ હોય

એ ય ને જિંદગી મોજેદરીયો જ હોય …….

—હિમાલિ .ઓઝા

TejGujarati
 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  16
  Shares
 • 16
  Shares

Leave a Reply