1 ફેબ્રુઆરી, 2023થી પાંચ દિવસીય ફ્લોટિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન

ગાંધીસાગર ફ્લોટિંગ ફેસ્ટિવલ 1 ફેબ્રુઆરી 2023 થી . 90 દિવસ સુધી ટેન્ટ સિટી ઇ મહિના સુધી યો સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ • એક અદ્વિતિય અને અનન્ય પ્રકારનો પ્રથમ ફ્લોટિંગ ફેસ્ટિવલ યોજવા માટે તૈયાર છે મધ્યપ્રદેશ ગાંધીસાગર ફ્લોટિંગ ફેસ્ટિવલ 1 ફેબ્રુઆરી, 2023થી પાંચ દિવસીય ફ્લોટિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે, જે મધ્યપ્રદેશના મંદસૌરની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓને અનોખા ફ્લેમ્પિંગ અને […]

Continue Reading