મજબૂત મનોબળ ના વ્યક્તિની ઑસ્ટ્રેલિયામાં સફળ સર્જનતા ‘ધ કલર ઓફ ડાર્કનેસ ‘ : – જયેશ મકવાણા “પ્રશુન”

મજબૂત મનોબળ ના વ્યક્તિની ઑસ્ટ્રેલિયામાં સફળ સર્જનતા ‘ધ કલર ઓફ ડાર્કનેસ ‘ : બે વર્ષ થવા આવ્યા હશે છતાંય આ ફિલ્મ વિશે વારંવાર લખવાનું મન થાય તેની પાછળનું એક જ મુખ્ય પરિબળ કે આ ફિલ્મ એક એવા વ્યક્તિ એ બનાવી છે જેણે સંઘર્ષ અને સંજોગો ને મ્હાત આપી પોતે જે વિચાર્યું હતું,પોતે જે મેળવવાની ખેવના […]

Continue Reading

સાધુની મહાનતા – નરેશ પરમાર.

કેમ ભાઈ અહીં બેઠા છો? આવું સાંભળતાં અચાનક મારી નજર સામે પડી.જોયું તો એમના મેંલાઘેંલા કપડા,ઘણા દિવસોથી ન્હાયા ના હોય એવું રુપ અને આંખોમાં જામી ગયેલા પીયા અને મુખની દુર્ગંધ જાણી મને પહેલાં સુગ ચડી પરંતુ મારી પણ એવી જ સ્થિતિ હતી. એ સમજી મનમાં જાત ઉપર દુઃખ થયું. મને પુછયું, તો મેં જણાવ્યું કે […]

Continue Reading