અહંકારથી મુક્તિ કઈ રીતે? શિલ્પા શાહ.

વર્તમાન યુગની મોટાભાગની સમસ્યાઓનું મુખ્ય કારણ અહંકાર છે. વ્યક્તિ જયારે સફળ થાય છે ત્યારે તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય પોતાની હોશિયારીને આપે છે, જાણે કે તેનાથી વધુ લાયક આ દુનિયામાં બીજું કોઈ છે જ નહિ. અને જો નિષ્ફળ જાય તો સ્વાભાવિક રીતે જ દોષનો ટોપલો અન્યના માથે ઢોળી પોતાના અહમની પૂર્તિ કરે છે. સમાજમાં જોવા મળતી પદ, […]

Continue Reading