ઉદગમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજ રોજ ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ એચિવર્સ એવોર્ડનુસના “ઉષા પર્વ”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

ઉદગમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજ રોજ ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ એચિવર્સ એવોર્ડનુસના “ઉષા પર્વ”નું આયોજન થયેલ. જેમા ૧૮ બેનોને તેમના જીવનમાં પોતાના કાર્ય પરત્વે આપેલ નિષ્ઠા પૂર્વકની સેવાને ધ્યાનમાં રાખી એવોર્ડ એનાયત થયેલ. જેમાં લગભગ ૧૮ નારીઓને તેઓશ્રી એ કરેલ જે તે ક્ષેત્રના યોગદાન બદલ બિરદાવવામાં આવેલ. સોનલ મજમુદાર ને નૃત્ય કલા ક્ષેત્રે આપેલા યોગદાનને મયુંરભાઈ જોશી […]

Continue Reading

*10th Udgam Women’s Achiever Award is presented to Aishwarya A Jain : Youngest Achiever*

“We the Youth are for Nation Building , let’s express an attitude of gratitude and a passion for being the change that we wish to see” Aishwarya A Jain *10th Udgam Women’s Achiever Award is presented to Aishwarya A Jain : Youngest Achiever* Please send your news on 9909931560.

Continue Reading