દારૂની હેરાફરી કરતા બે બુટલેગરોને પાસા હેઠળ ધકેલાયા

બુટલેગર્સ દ્વારા બીજા રાજ્યમાંથી ઇગ્લીશ દારૂની હેરાફેરીકરતા અસામાજીક તત્વો ઉપર અસરકારતક અટકાયતી દારૂની હેરાફરી કરતા બે બુટલેગરોને પાસા હેઠળ ધકેલાયા એલ.સી.બી .નર્મદા. પોલીસનું ઓપરેશન રાજપીપલા, તા 11 રાજપીપલા પો.સ્ટે. વિસ્તારનો પ્રોહીબીશનાના ઇગ્લીશ દારૂની હેરાફેરી કરતા બે બુટલેગરોને એલ.સી.બી નર્મદા પોલીસે પાસામાં ધકેલી દીધા છે પ્રશાંત સુંબે, પોલીસ અધિક્ષક, નર્મદાએ હાલમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાનાર હોય જે […]

Continue Reading

છેલ્લા ૧૬ વર્ષથી વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાતેથી વચગાળાના જામીન ઉપરથી ફરાર ખુનના ગુનાનો પાકા કામના કેદીને ઝડપાયો

એલ.સી.બી. નર્મદા પોલીસે કરી અટક છેલ્લા ૧૬ વર્ષથી વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાતેથી વચગાળાના જામીન ઉપરથી ફરાર ખુનના ગુનાનો પાકા કામના કેદીને ઝડપાયો એલ.સી.બી. નર્મદા પોલીસે કરી અટક રાજપીપલા, તા 8 પ્રશાંત સુંબે, પોલીસ અધિક્ષક,નર્મદા તથા હાલમાં ડી.જી.પી. ગુ.રા. ગાંધીનગરે રાજ્યની જેલોમાંથી ફરાર કેદીઓને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કરવા સારૂ ડ્રાઇવનું આયોજનકરેલ. જે ડ્રાઇવ દરમ્યાન વધુમાં […]

Continue Reading

આદિવાસી શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી આ કામનાઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગ ઝડપાયો

શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી ઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગ માંગરોલ તથા બોરીયા આદિવાસી શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી આ કામનાઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગ ઝડપાયો કર્ણાટકનાં બેંગલુરૂ શહેરમાંથી એલ.સી.બી. નર્મદાપોલીસે ઝડપી પાડ્યો રાજપીપલા, તા. નર્મદાનાં માંગરોલ તથા બોરીયા આદિવાસી શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી ઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગને કર્ણાટકનાં બેંગલુરૂ […]

Continue Reading