હાઇ ઓન લાઇફ ફાઉન્ડેશન અને નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ સંયુક્ત રીતે ડી-એડિક્શન ઑફ ડ્રગ્સ પર એક ટોક શોનું આયોજન કરાયું

ડ્રગ દુરૂપયોગ અને ગેરકાયદેસર હેરફેર સામેના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસના પ્રસંગે, હાઇ ઓન લાઇફ ફાઉન્ડેશન અને નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ સંયુક્ત રીતે ડી-એડિક્શન ઑફ ડ્રગ્સ પર એક ટોક શોનું આયોજન કર્યું હતું. આ ઇવેન્ટ મુખ્યત્વે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતાપિતા માટે હતી. 10 શાળાઓ માટે એક ચિત્ર સ્પર્ધા પણ યોજવામાં આવી હતી જેમાં આશરે 2000 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો […]

Continue Reading