એચ.એ.કોલેજમાં “વર્લ્ડ ડાયાબીટીસ ડે” નિમિત્તે વક્તવ્ય યોજાયુ

શહેરમાં આજે દર દસ વ્યક્તીઓમાંથી બે વ્યક્તીઓને ડાયાબીટીસ છે એચ.એ.કોલેજમાં “વર્લ્ડ ડાયાબીટીસ ડે” નિમિત્તે વક્તવ્ય યોજાયુ ગુજરાત લો સોસયટી સંચાલિત એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સના સ્ટડી સર્કલના નેજા હેઠળ આજરોજ “વર્લ્ડ ડાયાબીટીસ ડે” નિમિત્તે વક્તવ્ય રાખવામાં આવ્યુ હતુ. આ કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા તરીકે અમદાવાદના જાણીતા ડાયબેટોલોજીસ્ટ ડૉ.વિવેક આર્યએ જણાવ્યુ હતુ કે શહેરમાં આજે દર દસ વ્યક્તીઓમાંથી બે […]

Continue Reading

એચ.એ.કોલેજનો વિદ્યાર્થી આર્ચરી કોમ્પીટીશનમાં રાજ્યમાં પ્રથમ નંબરે આવ્યો

રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઝળકીને સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય તથા એચ.એ.કોલેજનું નામ રોશન કર્યું છે. એચ.એ.કોલેજનો વિદ્યાર્થી આર્ચરી કોમ્પીટીશનમાં રાજ્યમાં પ્રથમ નંબરે આવ્યો ગુજરાત લો સોસાયટી સંચાલિત એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સના સેમ-૫ના વિદ્યાર્થી નિસર્ગ પટેલ તાજેતરમાં સ્ટેટ લેવલે યોજાયેલ આર્ચરી કોમ્પીટીશનમાં પ્રથમ નંબરે આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગોઆ ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં સમગ્ર ભારતમાંથી ૧૪ ખેલાડીઓની પસંદગી થઇ હતી […]

Continue Reading