અમદાવાદમાં યુવાઓએ સિગ્નલ પર ઉભા રહેતા નિઃસહાય ભૂલકાઓને ઉત્તમ હોટેલમાં જમાડ્યા.- સંજીવ રાજપુત.

દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં માનવતું ફૂલ મહેકતું જ હોય છે પરંતુ તે તેના અનુરૂપ સમય અને સમજ સાથે ક્યારે એક ઉમદા કાર્ય કરી જાય છે તે તો કાર્યની પૂર્ણાહુતિના અંતે એક રાહત ના શ્વાસ રૂપે આત્માને મળ્યા સંતોષ રૂપે જોવા મળે છે. શ્રાવણ પુર્ણ થયો અને પૂર્ણ થયા પછીનો દિવસ યાદગાર બનાવવા માટે અમદાવાદ શહેરના યુવાઓ […]

Continue Reading

અમદાવાદમાં યુવાઓએ સિગ્નલ પર ઉભા રહેતા નિઃસહાય ભૂલકાઓને ઉત્તમ હોટેલમાં જમાડ્યા.- સંજીવ રાજપુત.

દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં માનવતું ફૂલ મહેકતું જ હોય છે પરંતુ તે તેના અનુરૂપ સમય અને સમજ સાથે ક્યારે એક ઉમદા કાર્ય કરી જાય છે તે તો કાર્યની પૂર્ણાહુતિના અંતે એક રાહત ના શ્વાસ રૂપે આત્માને મળ્યા સંતોષ રૂપે જોવા મળે છે. શ્રાવણ પુર્ણ થયો અને પૂર્ણ થયા પછીનો દિવસ યાદગાર બનાવવા માટે અમદાવાદ શહેરના યુવાઓ […]

Continue Reading

એર ચીફે સ્વાક કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ – 2019નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. – સંજીવ રાજપુત.

એર ચીફ માર્શલ બીએસ ધનોઆ પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ યુદ્ધ સેવા મેડલ વાયુ સેના મેડલ એડીએસી ચેરમેન ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી અને ચીફ ઓફ ધ એર સ્ટાફ સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડ (સ્વાક)ની વાર્ષિક કમાન્ડર્સ પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કરવા બે દિવસની મુલાકાતે છે. સ્વાક એરિયામાં સ્થિત એર ફોર્સ સ્ટેશન્સનાં કમાન્ડર્સ પણ આ પરિષદમાં […]

Continue Reading