બાલવા, ગાંધીનગર ખાતે સ્વાઇન ફ્લૂ પ્રતિરૉધક આયુર્વેદિક ઉકાળા તેમજ હોમીયોપેથિક દવા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું..

જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી ડૉ ભાવનાબેન પટેલ ના માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારી હોમીયોપેથિક ડિસ્પેન્સરી આમજા ખાતે ના ઈન્ચાર્જ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ જયેશ આર પટેલ ની દેખરેખ હેઠળ બાલવા ખાતે સ્વાઇન ફ્લૂ પ્રતિરૉધક આયુર્વેદિક ઉકાળા તેમજ હોમીયોપેથિક દવા નું વિતરણ બાલવા ગામના આગેવાનો, તેમજ જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર ના વિરોધ પક્ષના નેતા જયેશભાઇ ચૌધરી ની હાજરી માં ગામના પ્રાથમિક […]

Continue Reading