અમદાવાદમાં પ્રીતિ પટેલે દેશી ગોળ સાથે રામ મંદિરનું પ્રતીક બનાવ્યું.

જીવનમાં કેટલીક પળો એવી હોય છે જેની સાક્ષી આપવી પણ ગર્વની વાત છે. રામ ફક્ત કોઈ જાતિ અથવા ધર્મનો જ નથી, પરંતુ રામ આખા ભારતની ઓળખ છે, રામ એ એક વિચારધારા છે જેમાં મનુષ્ય કપટ, દગા, ડર, દ્વેષ અને બધી દુષ્ટતાઓથી ડૂબી જાય છે. ચાલો આપણે મળીને સુવર્ણ ક્ષણની ખુશી વહેંચીએ. મેં દેશી ગોળ સાથે […]

Continue Reading