ભવ્ય રામ મંદિરના ભૂમિપૂજનના સમગ્ર ઐતિહાસિક અવસરનું પ્રધાનમંત્રીનાં માતૃશ્રી હીરાબાએ ગાંધીનગરમાં ટી.વી ના માધ્યમથી જીવંત પ્રસારણ નિહાળ્યું હતું.- તસ્વીર. વિનોદ રાઠોડ.

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના હસ્તે અયોધ્યામાં નિર્માણ થનારા ભવ્ય રામ મંદિરના ભૂમિપૂજનના સમગ્ર ઐતિહાસિક અવસરનું તેમના માતૃશ્રી હીરાબાએ ગાંધીનગરમાં ટી.વી ના માધ્યમથી જીવંત પ્રસારણ નિહાળ્યું હતું.

Continue Reading