ગુડ્ડન તુમસે ના હો પાયેંગાના સેટ પર કનિકા માન દાદીની કંપનીને ખૂબ જ યાદ કરે છે

ગુડ્ડન તુમસે ના હો પાયેંગાના સેટ પર કનિકા માન દાદીની કંપનીને ખૂબ જ યાદ કરે છે ઝી ટીવીના ગુડ્ડન તુમસે ના હો પાયેંગાએ તેની વાર્તાલાઈનને લીધે દર્શકો દ્વારા અત્યંત ચહિતો અને વખાણાયેલોશો છે, જેને લોકડાઉન દરમિયાન તેના ચાહકોએ ખૂબ જ યાદ કર્યો છે. હવે, જ્યારે લોકડાઉનમાં રાહત મળી છે અનેશૂટિંગ શરૂ થયું છે, ત્યારે 13મી […]

Continue Reading