સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી તરીકે ભાજપે ફરી ડંકો વગાડ્યો. જમ્મુમાં કમળ ખીલ્યું, 74 બેઠક પર ભાજપે વિજય વાવટા લહેરાવ્યા.

જમ્મુમાં કમળ ખીલ્યું, 74 બેઠક પર ભાજપે વિજય વાવટા લહેરાવ્યા જમ્મુ કાશ્મીરમાં જિલ્લા વિકાસ પરિષદની ચૂંટણીમાં તમામ બેઠકોનું પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. છ પક્ષના ગઠબંધન ‘ગુપકર’ ને બહુમતી મળી છે. કુલ 280માંથી 276 બેઠકોનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે. જેમાં 74 સીટ પર ભાજપે વિજય વાવટા લહેરાવ્યા છે. ગુપકાર ગઠબંધનમાં સામિલ NCને 67 અને PDPને […]

Continue Reading

સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી તરીકે ભાજપે ફરી ડંકો વગાડ્યો. જમ્મુમાં કમળ ખીલ્યું, 74 બેઠક પર ભાજપે વિજય વાવટા લહેરાવ્યા.

જમ્મુમાં કમળ ખીલ્યું, 74 બેઠક પર ભાજપે વિજય વાવટા લહેરાવ્યા જમ્મુ કાશ્મીરમાં જિલ્લા વિકાસ પરિષદની ચૂંટણીમાં તમામ બેઠકોનું પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. છ પક્ષના ગઠબંધન ‘ગુપકર’ ને બહુમતી મળી છે. કુલ 280માંથી 276 બેઠકોનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે. જેમાં 74 સીટ પર ભાજપે વિજય વાવટા લહેરાવ્યા છે. ગુપકાર ગઠબંધનમાં સામિલ NCને 67 અને PDPને […]

Continue Reading