કલોલ નાં ઉત્તર સમાજ સેવા સંસ્થા દ્વારા આજ નાં શુભ પ્રસંગે કલોલ ખાતે સાર્વજનિક પવિત્ર સ્થાન એવા શ્રી સૂર્યમંદિર નિર્માણ નાં ખાતમુર્હત પ્રસંગે હાજરી આપી.

કલોલ નાં ઉત્તર સમાજ સેવા સંસ્થા દ્વારા આજ નાં શુભ પ્રસંગે કલોલ ખાતે સાર્વજનિક પવિત્ર સ્થાન એવા શ્રી સૂર્યમંદિર નિર્માણ નાં ખાતમુર્હત પ્રસંગે હાજરી આપી. આ મંદિરનું નિર્માણ વાર્ષિક છઠ પૂજાનું આયોજન કરવા માટે થઈ રહ્યું છે. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો માં શ્રી ગોવિંદભાઇ પટેલ, કલોલ નગર પાલિકા પ્રમુખ શ્રી લવ બારોટ, કલોલ […]

Continue Reading