*હાલ આ બદલતી સીઝનમા શરદી-ઉધરસ માટે રામબાણ ઈલાજ છે આ ઉકાળો, આજે જ જાણીલો તેને બનાવવા ની આ સરળ રીત…*

મિત્રો, ઋતુમા અવારનવાર બદલાવ આવવાના કારણે સાવધાનીઓ રાખવા છતા પણ ઘણા બધા લોકો શરદી અને ઉધરસના શિકાર બની જતા હોય છે. જો સમય રહેતા આ સમસ્યા મટે નહી તો એ એટલી હદ સુધી વધી જાય છે કે, આપણુ શરીર જકડાઈ ગયુ હોય તેવો અનુભવ થાય છે. તદુપરાંત શ્વાસ લેવામા પણ તેને સમસ્યા થવા લાગે છે. […]

Continue Reading