અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએસનનુ ઇલેક્શન સપ્ટેમ્બર માસમાં યોજાશે માર્ચમાં યોજાનાર ઇલેક્શન કોરોના ને લઈને પાંચ મહિના બાદ યોજાશે.

અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિયન ની ચૂંટણી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં થાય તેવી સંભાવના સંગઠનના અગ્રણીઓ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હોદ્દેદારોની અવધિ માર્ચ મહિનામાં પૂરી થઈ ગઈ હોવાથી માર્ચ મહિનામાં ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ કોરોનાને લઈને દેશભરમાં આપવામાં આવેલા લોક ડાઉન ને લીધે ચૂંટણીની કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. હવે લોક ડાઉન પૂરું થઈ ગયું […]

Continue Reading