અખંડ ભારતના નિર્માતા અને આઝાદીના લડવૈયા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને તેમના નિર્વાણ દીને શ્રદ્ધાંજલિ…*??

?? *મેડિયા મિત્રો*?? ?? *અખંડ ભારતના નિર્માતા અને આઝાદીના લડવૈયા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને તેમના નિર્વાણ દીને શ્રદ્ધાંજલિ…*?? આજે સરદાર પટેલના વતન કરમસદ ખાતે આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા મિત્રોએ ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અપર્ણ કરી…565 રજવાડાંઓને એક કરી અખંડ ભારત નું નિર્માણ કરનાર લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને શત… શત…નમન…નાત જાત જ્ઞાતિથી પર રહીને દેશ ને […]

Continue Reading