*ગુજરાતના જાણીતા ગાયક કલાકાર હેમંત ચૌહાણ અને મહિપત કવિને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ, બાલકૃષ્ણ દોશી અને અરીસ ખંભાતા ને મરણોપરાંત પદ્મવિભૂષણ એવોર્ડ.

ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ભારત

*ગુજરાતના જાણીતા ગાયક કલાકાર હેમંત ચૌહાણ અને મહિપત કવિને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપવાની જાહેરાત*

બાલકૃષ્ણ દોશી અને અરીસ ખંભાતા ને મરણોપરાંત પદ્મવિભૂષણ એવોર્ડ. પ્રોફેસર મહેન્દ્ર પાલ ને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ

TejGujarati