*કુમકુમ મંદિર ખાતે ભગવાન પાસે હીટર મૂકવામાં આવ્યા.*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

*કુમકુમ મંદિર ખાતે ભગવાન પાસે હીટર મૂકવામાં આવ્યા.*

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર – કુમકુમ – મણિનગર ખાતે શિયાળાની ગાત્રો થીજાવતી ઠંડીમાં ભગવાનને ગરમી મળી રહે તેવા ભક્તિભાવથી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમક્ષ હીટર મૂકવામાં આવ્યા છે.

*કુમકુમ મંદિરના સાધુ પ્રેમવત્સલદાસજીએ હીટર મૂકવાના કારણ અંગે જણાવ્યું હતું કે*,આપણા શાસ્ત્રમાં ભગવાનની ભક્તિ શિયાળા, ઉનાળા અને ચોમાસમાં ઋતુને અનુસાર કરવાની કીધેલી છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ આ રીતે ભક્તિ કરવાની રીત વચનામૃત ગ્રંથના છેલ્લા પ્રકરણના ર૩ મા વચનામૃતમાં પ્રતિપાદન કરેલી છે.આપણે જેમ દેહને સુખ થાય તેવી રીતે શિયાળા,ઉનાળા અને ચોમાસામાં ઋતુને અનુસાર વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ અને આહાર લઈએ છીએ, તેવી જ રીતે ભગવાનને પણ ઋતુ અનુસાર વસ્ત્રો પહેરાવવા જોઈએ અને થાળ ધરાવવા જોઈએ. તો જ ભગવાન આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય છે.તેથી હાલ, શિયાળો ચાલી રહ્યો છે,તેથી ભગવાનને ગરમ વસ્ત્રો પહેરાવામાં આવે છે.શાલ ઉઢાડવામાં આવે છે અને ભગવાન સમક્ષ હીટર પણ મૂકવામાં આવે છે.

– સાધુ પ્રેમવત્સલદાસજી કુમકુમ
– મો. ૯૮૯૮૭૬૫૬૪૮
– વોટ્સએપ – ૬૩૫૨૪૬૬૨૪૮

TejGujarati