CBSE ધો.10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ન્યૂઝ બ્રેકિંગ
CBSE ધો.10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર
15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે SBSE બોર્ડની પરીક્ષા
24 ફેબ્રુઆરીથી CBSE ધો.12ની પરીક્ષા
5 એપ્રિલ ચાલશે CBSE ધો.12ની પરીક્ષા
5 એપ્રિલ સુધી ચાલશે CBSE ધો.12ની પરીક્ષા
21 માર્ચ સુધી CBSE ધો.10ની પરીક્ષા
ધો.10 CBSE-27 ફેબ્રુ.એ અંગ્રેજી ભાષા, સાહિત્ય
ધો.10 CBSE-4 માર્ચે વિજ્ઞાનની પરીક્ષા
ધો.10 CBSE-11 માર્ચે સંસ્કૃતની પરીક્ષા
ધો.10 CBSE-15 માર્ચે સામાજિક વિજ્ઞાન
ધો.10 CBSE-17 માર્ચે હિન્દીની પરીક્ષા
ધો.10 CBSE-21 માર્ચે ગણિતની પરીક્ષા
ધો.12 CBSE-20 ફેબ્રુઆરીએ હિન્દીની પરીક્ષા
ધો.12 CBSE-24 ફેબ્રુઆરીએ અંગ્રેજીની પરીક્ષા
ધો.12 CBSE-28 ફેબ્રુઆરીએ કેમેસ્ટ્રીની પરીક્ષા
ધો.12 CBSE-2 માર્ચે ભૂગોળની પરીક્ષા

TejGujarati