સુરતમાં બે લાંચિયા અધિકારી ACBના સકંજામાં

સમાચાર

કુલ 5.40 લાખ રૂપિયાની કરવામાં આવી હતી માંગ

સુરતમાં બે લાંચિયા અધિકારી ACBના સકંજામાં
પત્રકાર પાસે લાંચ માંગતા બંને અધિકારી ઝડપાયા
જાહેરાતની અરજીના રીન્યુઅલ માટે માંગી હતી લાંચ

આ પણ વાંચો: https://tejgujarati.com/?p=97766

કુલ 5.40 લાખ રૂપિયાની કરવામાં આવી હતી માંગ
2.70લાખ લેતા રંગે હાથે ઝડપાયા બંને અધિકારી
સહાયક માહિતી નિયામક અને જુનિયર ક્લાર્ક ઝડપાયા
પરમાર કવસિંગ અને સતીશ જાળવણી ધરપકડ

TejGujarati