ગાંધીનગર દૂધ ઉત્પાદક સંઘની પશુપાલકોને ભેટ

સમાચાર

દૂધના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટે 35 રૂપિયાનો કર્યો વધારો

ગાંધીનગર દૂધ ઉત્પાદક સંઘની પશુપાલકોને ભેટઃ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટે 35 રૂપિયાનો કર્યો વધારો, 11 ડિસેમ્બરથી ચૂકવાશે ભાવવધારો

આ પણ વાંચો: https://tejgujarati.com/?p=97760

 

TejGujarati