સફળતા માટે જરુરી નથી જ કે ખિસ્સામાં ગાંધી હોય સપનાંને સાર્થક કરવાંને બસ દિલ,દિમાગમાં આંધી હોય. -મિત્તલ ખેતાણી. રાજકોટ.

ભારત સમાચાર

સફળ એ જ બને જેણે પ્રશંસાથી વધુ ગાળો ખાધી હોય

સફળતા માટે જરુરી નથી જ કે ખિસ્સામાં ગાંધી હોય

સપનાંને સાર્થક કરવાંને બસ દિલ,દિમાગમાં આંધી હોય

છ ઇન્દ્રીયો આપી દીધી છે ઈશ્વરે, તે બહું બધું કહેવાય!

હવે ભગવાન ભરોસે ન રહેતાં,એનેય એની ઉપાધિ હોય

કારણ જોઈએ કે નિવારણ તે નક્કી કરી લેવું જીવનમાં

સફળ હોય કે નિષ્ફળ બધાંને જ આધિ ને વ્યાધિ હોય

સિદ્ધિ એ સાધકને જ મળે છે આ પુરુષાર્થપ્રધાન જગમાં

જીવની જેમ જેણે સાધ્ય,સાધન ને સાધનાને સાધી હોય

ગાંડો ગણે,અવગણે,તિરસ્કારે આ બધી તો પૂર્વશરતો છે

સુફળ એ જ બને જેણે પ્રશંસાથી વધુ ગાળો ખાધી હોય

આહાર,નિદ્રા,ભય,મૈથુનની પશુ ઘટમાળથી અલગ થઈને

રાજમાર્ગ છોડી કેડી કંડારે તેને અમરતાની ઉપલબ્ધિ હોય

-મિત્તલ ખેતાણી(રાજકોટ,મો.9824221999)નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘स्वान्तः सुखाय’માં થી

TejGujarati