અફઘાન નાગરિકને 40 કરોડના 8 કિલો હેરોઈન સાથે પકડાયો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

હેરોઈન ક્યાંથી આવ્યુ હતુ તે અંગે તપાસ શરૂ..

*દિલ્હીમાં ગુજરાત ATSનું મોટું ઓપરેશન

અફઘાન નાગરિકને 40 કરોડના 8 કિલો હેરોઈન સાથે પકડાયો

હેરોઈન ક્યાંથી આવ્યુ હતુ તે અંગે તપાસ શરૂ..

લાજપતનગર મા કરવામાં આવી કાર્યવાહી…

અફઘાન નાગરિકને 40 કરોડના 8 કિલો હેરોઈન સાથે પકડાયો

હેરોઈન ક્યાંથી આવ્યુ હતુ તે અંગે તપાસ શરૂ..

લાજપતનગર મા કરવામાં આવી કાર્યવાહી.

વધુ સમાચાર માટે આ ફોટો પર ક્લિક કરો અને ગ્રૂપમાં જોડાવો 

TejGujarati