રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે બસ રોડની નીચે ઉતરી જતાં સર્જાયો અકસ્માત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બસ રોડની નીચે ઉતરી જતાં સર્જાયો અકસ્માત

રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે
બસ રોડની નીચે ઉતરી જતાં સર્જાયો અકસ્માત
બામણબોર નજીક ખાનગી બસને નડ્યો અકસ્માત
15 થી વધુ મુસાફરો ઘવાયા.

TejGujarati