રાજકારણના સૌથી મોટા સમાચાર

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

રાજકારણના સૌથી મોટા સમાચાર
પૂર્વ ગૃહમંત્રી વિપુલ ચૌધરીની અટકાયત
ગાંધીનગર સ્થિત તેમના બંગલેથી કરાઈ અટકાયત
બેનામી વ્યવહારના પગલે અટકાયતની શક્યતા
ખાનગી વેશમાં ત્રાટકી હતી પોલીસ

TejGujarati