*ગુજરાત ATS અને કોસ્ટ ગાર્ડનું મોટું ઓપરેશન*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

*ગુજરાત ATS અને કોસ્ટ ગાર્ડનું મોટું ઓપરેશન*

દરિયાકાંઠેથી ફરી ડ્રગ્સ પકડાયું

*200 કરોડની કિંમતનું 40 કિલો ડ્રગ્સ પકડાયું*

ડ્રગ્સ સાથે 6 પાકિસ્તાનીઓ ઝડપાયા

TejGujarati