રાજકોટ થી ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ કોડ વાળો સંધ પાનસા પહોંચ્યો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બનાસકાંઠા

રાજકોટ થી ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ કોડ વાળો સંધ પાનસા પહોંચ્યો

રાજકોટ થી નીકળેલો સંધ આજે પહોંચ્યો પાનસા ખાતે

રજવાડી ધામ થી આવેલો બાપુનો સંઘ પહોંચ્યો પાનસા ધામ

કાલે અંબાજી મંદિર તરફથી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે

ત્રણ દિવસ રોકાશે અંબાજી ધામ રાજકોટનો સંઘ

TejGujarati