*પગાર વધારા મામલે પોલીસને કોઈ બાંહેધરી પત્ર આપવું નહીં પડે*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

*પગાર વધારા મામલે પોલીસને કોઈ બાંહેધરી પત્ર આપવું નહીં પડે*

પગાર માટે પોલીસને બાંહેધરી પત્રની જરૂર નથી : પાટીલ

ગૃહરાજયમંત્રી આ અંગે એક – બે દિવસમાં જાહેરાત કરશે

TejGujarati