સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ગણેશ વિસર્જન પછી આઇપીએસ અધિકારીઓની બદલી આવશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

 

સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ
ગણેશ વિસર્જન પછી આઇપીએસ
અધિકારીઓની બદલી આવશે

TejGujarati