ચિત્રકાર અને આર્કિટેક કુલિન પટેલ દ્વારા શિવના ચિત્રોને પેઇન્ટિંગ કરતાં સાથે સાથે ઓમ નમઃ શિવાયની ધૂન વગાડીને ચિત્રકામ કરવામાં આવ્યું હતું.

ભારત સમાચાર


ચિત્રકાર અને આર્કિટેક કુલિન પટેલ દ્વારા શિવના ચિત્રોને પેઇન્ટિંગ કરતાં સાથે સાથે ઓમ નમઃ શિવાયની ધૂન વગાડીને ચિત્રકામ કરવામાં આવ્યું હતું.

TejGujarati