અમૂલ દૂધના ભાવમાં ફરી એક વાર ભાવવધારો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમૂલ દૂધના ભાવમાં ફરી એક વાર ભાવવધારો
અમૂલ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ~2નો વધારો
આવતી કાલથી અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો અમલી
500 મિલિ અમૂલ ગોલ્ડનો ભાવ 31 રૂપિયા
500 મિલિ અમૂલ તાજાનો ભાવ 25 રૂપિયા
500 મિલિ અમૂલ શક્તિ દૂધનો ભાવ 28 રૂપિયા

TejGujarati