મોંઘવારીનો વધુ એક માર. અમૂલે કર્યો 6 મહિનામાં ફરી એકવાર વધારો. આવતીકાલથી રૂપિયા 2/- નો કરાયો વધારો.

ગુજરાત ભારત
મોંઘવારીનો વધુ એક માર. અમૂલે કર્યો 6 મહિનામાં ફરી એકવાર વધારો. આવતીકાલથી રૂપિયા 2/- નો કરાયો વધારો.
TejGujarati