દાંતા પોલીસ ઊંઘતી ઝડપાઇ. પાલનપુર LCBએ દાંતામાં કરી રેડ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

દાંતા પોલીસ ઊંઘતી ઝડપાઇ. પાલનપુર LCBએ દાંતામાં કરી રેડ. LCBએ તીન પત્તીનો જુગાર રમતા 4 જુગારીઓને 16820ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધા.

TejGujarati