વડોદરા:ઢાઢર નદીમાં મગરે યુવકનો શિકાર કર્યો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

વડોદરા:ઢાઢર નદીમાં મગરે યુવકનો શિકાર કર્યો

30 વર્ષીય આ યુવાન મગરનો શિકાર બન્યો હતો.

નદીમાં બે કલાક ખેલાયો ખૂની ખેલ

સોખડારાઘુ ગામનો યુવક ઢાઢર નદીમાં ગયો હતો

TejGujarati