આ રીતે કરો શિવ પૂજન. સંપૂર્ણપણે વૈદિક શિવ રુદ્રાભિષેક.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

આ રીતે કરો શિવ પૂજન. સંપૂર્ણપણે વૈદિક શિવ રુદ્રાભિષેક. હા ઘરે પણ કરી શકો છો અને શિવાલય માં પણ કરી શકો છો.

TejGujarati