આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં મેઘો મનમુકી વરસશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં મેઘો મનમુકી વરસશે

રાજ્યમાં આગામી 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

8,9,10 ઓગસ્ટ રાજ્યમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી

દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી

સુરત,વલસાડ,નવસારી,તાપી, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી

TejGujarati