કુસ્તીમાં ભારતને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બ્રેકિંગ.ન્યૂઝ
CWGમાં ભારતને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ
કુસ્તીમાં ભારતને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ
કુસ્તીમાં સાક્ષી મલિકે જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
62 કિલો વર્ગમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
8 ગોલ્ડ, 8 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ

TejGujarati