અમદાવાદ શહેરના ન્યુ રાણીપ વિસ્તારમાંથી નકલી ઇંગલિશ દારૂ બનાવતી ફેક્ટરીને પીસીબીએ ઝડપી. હાલ કાર્યવાહી ચાલુ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ શહેરના ન્યુ રાણીપ વિસ્તારમાંથી નકલી ઇંગલિશ દારૂ બનાવતી ફેક્ટરીને પીસીબીએ ઝડપી. હાલ કાર્યવાહી ચાલુ.

TejGujarati