અમુલ ગુજરાત કોપરેટીવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના એમડી આર.એસ.સોઢી ભારતીય ડેરી એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમુલ ગુજરાત કોપરેટીવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના એમડી આર.એસ.સોઢી ભારતીય ડેરી એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા

TejGujarati