ગુજરાત રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ જિલ્લામાં હાલમાં લમ્પી સ્કીન રોગ પશુઓમાં જોવા મળી રહ્યોં છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

પશુઓમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ પંથકમાં જોવા મળેલો લમ્પી રોગનો નર્મદા જિલ્લામાં કોઇ કેસ નથી

પશુઓના રહેઠાણને સ્વચ્છ રાખી, જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવા નર્મદા જિલ્લા પશુપાલન નિયામકનો જિલ્લાના પશુપાલકોને અનુરોધ

રાજપીપલા,તા 29

ગુજરાત રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ જિલ્લામાં હાલમાં લમ્પી સ્કીન રોગ પશુઓમાં જોવા મળી રહ્યોં છે. નર્મદા જિલ્લામાં કુલ પશુધન વસ્તી અંદાજે ૩ લાખની આસપાસ છે. જેના અનુસંધાને નર્મદા જિલ્લાના પશુપાલકોને સાવચેતીના પગલાં લેવા માટે જિલ્લા પશુપાલન વિભાગ દ્વારા જરૂરી માર્ગદર્શન પુરું પાડવામાં આવે છે અત્રે એ નોંધનીય છે કે, નર્મદા જિલ્લામાં લમ્પી સ્કીન રોગના હજી સુધી કોઇ કેસ મળેલ નથી.
લમ્પી સ્કીન રોગ પશુઓમાં વાયરસથી થતો રોગ છે, જે ગાય અને ભેંસ વર્ગના પશુઓમાં જોવા મળે છે. આ રોગમાં પશુઓને તાવ આવવો, શરીર ઉપર ચાંઠા પડવા, નાકમાંથી પ્રવાહી પડવું જેવા ચિન્હો જોવા મળે છે. આ રોગ માખી, મચ્છર તથા ઇતરડી કરડવાથી એક પશુઓમાંથી બીજા પશુઓમાં ફેલાય છે. આ રોગ પશુઓમાં પશુઓમાં ન ફેલાય તે માટે નીચે મુજબના પગલા લેવા પશુપાલકોને અનુરોધ કરવામાં આવે છે.
પશુ રહેઠાણ સ્વચ્છ રાખવું, કાદવ કિચડ હોય તો વ્યવસ્થિત રીતે સાફ સફાઇ કરવી, પશુઓની ગમાણ સ્વચ્છ રાખવી, પશુઓના રહેઠાણમાં લીમડાના પાનનો ધુમાડો કરવો, માખી, મચ્છર તથા ઇતરડી પશુને ન લાગે તે માટે જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો, પશુઓના રહેઠાણની આજુબાજુ પાણી ભરાઇ રહેલ હોય તો દુર કરવુ, સારો ખોરાક અને પાણી આપવું જોઇએ.
પશુઓમાં લમ્પી રોગના ઉક્ત દર્શાવેલા પૈકીના લક્ષણો દેખાય તો તુરત જ ૧૯૬૨ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર ફોન કરવો તથા નજીકના પશુ દવાખાનો અચૂક સંપર્ક કરવો. આ રોગના લક્ષણો પશુઓમાં દેખાય તો તાત્કાલિક પશુને બીજા નિરોગી પશુથી દુર બાંધવુ. બીજા પશુઓના સંપર્કમાં ન આવે તે મુજબ રોગીષ્ઠ પશુને અલગ બાંધવુ. રોગગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી પશુનુ સ્થળાંતર બંધ કરવું. પશુની સારવાર માટે તાત્કાલીક પશુચિકિત્સા અધિકારીને બોલાવવા અને તેમના માર્ગદર્શન મુજબ કાર્યવાહી કરવી. આ રોગથી ગભરાવવાને બદલે તકેદારી રાખવાથી આ રોગ સંપુર્ણપણે નિયંત્રીત થાય છે તેમ, નર્મદા જિલ્લા પશુપાલન શાખાના નાયબ નિયામકે જણાવ્યું છે.

તસવીર :દીપક જગતાપ,રાજપીપલા

TejGujarati