ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કરી મોટી જાહેરાત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કરી મોટી જાહેરાત

વાહન ચોરી અથવા મોબાઈલ ફોન ચોરીની ફરીયાદ માટે e-FIR સેવા ઉપલબ્ધ થશે

FIR નોંધાયાના 48 કલાકમાં પોલીસ સામેથી ફરીયાદીનો સંપર્ક કરશે

મોબાઈલ ચોરી જેવા સામાન્ય કિસ્સામાં પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કામાંથી મુક્તિ મળશે

TejGujarati