અંબાજી, ગબ્બર : રોપવે 4 દિવસ માટે બંધ રહેશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અંબાજી, ગબ્બર : રોપવે 4 દિવસ માટે બંધ રહેશે

25થી 28 જુલાઈ સુધી ગબ્બર રોપવે બંધ રહેશે

સમારકામને લઈને રોપવે 4 દિવસ બંધ રહેશે

ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈ સમારકામ કરાશે

TejGujarati