પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવશે ગુજરાત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવશે ગુજરાત

28-29 જુલાઈ PM ગુજરાત આવશે

ગાંધીનગર અને સાબરકાંઠામાં કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી

TejGujarati