*ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે* 🙏 ઘરેબેઠા રોજ ભારતના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરોના દર્શન કરો.

ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે*

🙏 ઘરેબેઠા રોજ ભારતના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરોના દર્શન કરો.

🛕 *દ્વારકાધીશ મંદિર LIVE દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

🛕 *સોમનાથ મહાદેવ LIVE દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

🛕 *સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ LIVE દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

🛕 *અંબાજી મંદિર લાઈવ દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

🛕 *શામળાજી મંદિર લાઈવ દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

*🛕ડાકોર મંદિર લાઈવ દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

*🛕વીરપુર મંદિર લાઈવ દર્શન*

https://bit.ly/3Fg51wc

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TejGujarati