નાણા મંત્રાલય દ્વારા પેટ્રોલ અંગે મોટી જાહેરાત. ઈથેનોલ બ્લેડેડ પેટ્રોલ પર 12થી 15 ટકા ડ્યૂટી નહીં લાગે. સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત.પેટ્રોલની કિંમતમાં મહત્તમ 9 અને ડીઝલમાં 7 રૂપિયાનો ઘટાડો.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

નાણા મંત્રાલય દ્વારા પેટ્રોલ અંગે મોટી જાહેરાત

ઈથેનોલ બ્લેડેડ પેટ્રોલ પર 12થી 15 ટકા ડ્યૂટી નહીં લાગે

સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત

ક્રૂડ ઓઈલ પણ 9 ડૉલર સસ્તું થયું

તેલ કંપનીઓ દ્વારા તેલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નહીં

પેટ્રોલની કિંમતમાં મહત્તમ 9 અને ડીઝલમાં 7 રૂપિયાનો ઘટાડો

TejGujarati