અક્તેશ્વર ચોકડી પાસેથી ટેમ્પા માથી ગેરકાયદેસર પશુઓની હેરાફેરી ઝડપાઈ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અક્તેશ્વર ચોકડી પાસેથી ટેમ્પા માથી ગેરકાયદેસર પશુઓની હેરાફેરી ઝડપાઈ

ત્રણ ઈસમો સામે ફરિયાદ
ટેમ્પા મા 5પાડા સાથે
૩,૫૨,૦૦૦/- ના મુદામાલ ઝડપાયો

રાજપીપલા, તા 2

ગરુડેશ્વર તાલુકાના અક્તેશ્વર ચોકડી પાસેથી ટેમ્પા માથી ગેરકાયદેસર પશુઓની હેરાફેરી ઝડપાઈ છે.
જેમાં ત્રણ ઈસમો સામે ફરિયાદ નોંધી
ટેમ્પા મા 5 પાડા પકડી કૂલ
૩,૫૨,૦૦૦/- ના મુદામાલ ઝડપી કાયદેસર ની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

જેમાં ફરિયાદી PSO ASI ગંભીરસિગ ભાવસિંગ ગરૂડેશ્વરપોલીસે જાતે ફરિયાદીબની આરોપીઓ
(૧) સોહેલ હુસેન જીઆઉદ્દીન દાયમા (૨) લાલાભાઇ જુમ્માશા દીવાન (બન્ને રહે,રેંગણ
તા.તિલકવાડા ) (૩) યુસુફભાઇ (રહે,રાજપીપલા કસબાવાડ)સામે ફરિયાદરાજપીપલા પોલીસ મથકે નોંધી છે.

ફરિયાદની વિગત અનુસાર આરોપીઓએ પોતાના કબ્જામાની પીકઅપ ગાડી નંબર GJ-27 X-2639 માં
પશુઓની હેરાફેરી કરવા અંગેનો કોઈ આધાર પુરાવા વગર તેમજ અતિ ક્રુરતા પુર્વક ટેમ્પામા બાંધી તેમજ
ઘાસચારો કે પાણીની સગવડો વગર ક્રુરતા પુર્વક હલન ચલન ન કરી શકે તે રીતે પાડા નંગ-૦૫, કિંમત
રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કિ. રૂ,૨૦૦૦/- તથા પીકઅપ ગાડી નં. GJ-27 X-2639
કિંમત રૂ. 3,00,000/- ગણી કુલ્લે રૂપિયા. ૩,૫૨,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે આરોપી સોહેલ હુસેન જીઆઉદ્દીન દાયમા
પકડાઈ જઈ
ગુનોકરતા પોલીસે આરોપી સામેપ્રાણી ક્રુરતા પ્રતિબંધ અધિનિયમ ની કલમ ૧૧ (૧)
E, ૧૧ (૧) D, ૧૧ (૧) F તથા ગુજરાત આવશ્યક ચીજવસ્તુ અને ઢોર નિયંત્રણની અધિનિયમ ૨૦૦૫ કલમ
૯ (૧) (I) તથા પશુ સરંક્ષણ અધિનીયમની કલમ ૫ (૧), ૮ (૧) મુજબકાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

તસવીર :દીપક જગતાપ, રાજપીપલા

TejGujarati